بایگانی برچسب: s

جملات زیبا دوره آخرالزمان

گیله مرد میگفت : وارد دوره ی آخر الزمان شدیم و دوره ، دوره ی الک شدنه

وای بر ما ؛ اگر خودمون رو از باد و هوای نفس پر کرده باشیم …

اگر  از این الکها  رد نشویم ؛ به یقین رد می شویم …

و به یاد داشته باشیم : اینجا هیچکس الکی الکی از هیچ الکی رد نمی شود …

ایمان می خواهد …

منبع یکـ گیله مرد

 


جملات زیبا گیله مرد