بایگانی برچسب: s

آبا فکر می کنید انسانی با کفایت و شایسته هستید، با این تست خود را بیازمایید

برای شما تستی داریم که می تواند میزان خود کفایتی در شمار را بسنجد؛ این که چقدر در زنگی شخصی خود اثر بخش هستید و احساس کفایت و شایستگی می کنید. جملات این تست احساسات و واکنش شما را در موقعیت های مختلف توضیح می دهد. لطفاً هر جمله را به دقت بخوانید و انتخاب کنید تا چه اندازه موافق یا مخالف هستید؛ این تست گزینه سومی ندارد، برای اینکه شما یا احساس کفایت می کنید یا نه ، سعی کنید سوالی را بی پاسخ نگذارید.

                                      عبارت                                                               کاملاً موافق             کاملاً مخالف

۱-   وقتی نقشه ای طرح می کنم، مطمئن هستم که می توانم آن را اجرا کنم.

۲-   اگر کاری را ابتدا نتوانم انجام دهم؛ آنقدر تلاش می کنم تا انجامش دهم.

۳-   از روبرو شدن با مشکلات اجتناب نمی کنم.

۴-   کارها را پیش از کامل شدنشان رها نمی کنم.

۵-   وقتی تصمیم می گیرم کاری را انجام دهم مستقیم سر آن کار می روم.

۶-   شکست تنها می تواند باعث شود سخت تر تلاش کنم.

۷-   فردی متکی به خود هستم.

۸-   براحتی تسلیم نمی شوم.

۹-   خیلی راحت می توانم با دیگران رابطه دوستی برقرار کنم.

۱۰-  دوستانم را از طریق توانایی شخصی ام در دوستیابی به دست آورده ام.

۱۱-  یکی از مشکلاتم این است که نمی توانم به موقع به کارم بپردازم.

۱۲-  هنگامی که اهدافی برای خودم تعیین می کنم، به ندرت به آن می رسم.

۱۳-  کارها را پیش از کامل شدن آنها رها می کنم.

۱۴-  اگر چیزی پیچیده به نظر برسد، زحمت امتحان آن را به خود نمی دهم.

۱۵-  وقتی کاری را ابتدا یاد نگیرم آن را کنار می گذارم.

۱۶-  وقتی مشکلات غیر منتظره پیش می آید به خوبی از پس آنها برنمی آیم .

۱۷-  در مورد تواناییم برای انجام کارها احساس امنیت نداشتن می کنم.

۱۸-  برای من دوست جدید پیدا کردن سخت است.

۱۹-  وقتی چیزی به نظر سخت برسد از یادگیری آن اجتناب می کنم.

۲۰-  به راحتی میدان را برای دیگران خالی می کنم.

چه امتیازی می گیرید؟

از سئوال یک تا ده به هر پاسخ کاملاً موافق یک امتیاز بدهید و به پاسخ های مخالف امتیازی ندهید.

از سئوال ۱۱ تا ۲۰ به هر پاسخ کاملا مخالف یک امتیاز و به پاسخ های موافق امتیازی ندهید.

بالاترین نمره برای شما ۲۰ خواهد بود، هرچه نمره شما به ۲۰ نزدیکتر باشد احساس خود کفایتی در شما بیشتر خواهد بود و نمره کمتر احساس کفایت نداشتن در شما ره نشان می دهد.

اگر نمره ی بالایی در این آزمون گرفته اید احتمالاً درباره توانایی هایتان برای ایجاد تغییر در زندگی و رسیدن به اهدافتان مطمئن هستید و این حس اطمینان یک توهم نیست! در حقیقت شما نسبت به آنهایی که نمره پایینی در این آزمون گرفته اند شانس بیشتری برای رسیدن به موفقیت در زندگی و اهداف تحصیلی و شغلی دارید.

مجله خبری