بایگانی دسته: قیمت سکه

دوشنبه ۲۹/۸/۹۱

 قیمت طلا در بازار ایران (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۵:۰۶:۲۲ دوشنبه ۲۹/۰۸/۹۱
قیمت اونس جهانی طلا: ۱,۷۲۴
مظنه مثقال طلا: ۴۸۴,۸۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار : ۱۱۱,۹۲۰S-tala.mihanblog.com  

 قیمت فروش سکه در بازار ایران (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۵:۰۶:۲۲ دوشنبه ۲۹/۰۸/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۱,۰۹۰,۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۱,۰۹۱,۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۵۴۸,۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۲۷۸,۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱۶۷,۰۰۰
قیمت روز سکه و طلا

پنج شنبه ۲۵/۸/۹۱

قیمت طلا در بازار ایران (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۰:۳۹:۲۲ پنجشنبه ۲۵/۰۸/۹۱
قیمت اونس جهانی طلا: ۱,۷۲۴
مظنه مثقال طلا: ۵۱۹,۵۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار : ۱۱۹,۹۳۰

s-tala.mihanblog.com
 قیمت فروش سکه در بازار ایران (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۰:۳۹:۲۲ پنجشنبه ۲۵/۰۸/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۱,۱۷۰,۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۱,۱۷۲,۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۵۸۵,۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۲۹۵,۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱۷۰,۰۰۰

قیمت روز سکه و طلا

چهارشنبه ۲۴/۸/۹۱

 قیمت طلا در بازار ایران (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۴:۱۱:۲۳ چهارشنبه ۲۴/۰۸/۹۱
قیمت اونس جهانی طلا: ۱,۷۲۶
مظنه مثقال طلا: ۵۲۱,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار : ۱۲۰,۲۷۰
 قیمت فروش سکه در بازار ایران (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۴:۱۱:۲۳ چهارشنبه ۲۴/۰۸/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۱,۱۷۳,۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۱,۱۷۴,۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۵۸۷,۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۲۹۷,۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱۷۰,۰۰۰
قیمت روز سکه و طلا

پنجشنبه ۱۸/۸/۹۱

قیمت طلا در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۰۸:۱۵:۳۰ پنجشنبه ۱۸/۰۸/۹۱
قیمت اونس جهانی طلا: ۱,۷۲۰
مظنه مثغال طلا: ۵,۴۵۰,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار : ۱,۲۵۸,۱۰۰

s-tala.mihanblog.com

قیمت فروش سکه در بازار ایران(ریال)-ساعت به روز رسانی:۰۸:۱۵:۳۰ پنجشنبه ۱۸/۰۸/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۱۲,۴۲۰,۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۶,۲۱۰,۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۳,۱۳۰,۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱,۷۵۰,۰۰۰

قیمت روز سکه و طلا

پنجشنبه ۱۸/۸/۹۱

قیمت طلا در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۰۸:۱۵:۳۰ پنجشنبه ۱۸/۰۸/۹۱
قیمت اونس جهانی طلا: ۱,۷۲۰
مظنه مثغال طلا: ۵,۴۵۰,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار : ۱,۲۵۸,۱۰۰

s-tala.mihanblog.com

قیمت فروش سکه در بازار ایران(ریال)-ساعت به روز رسانی:۰۸:۱۵:۳۰ پنجشنبه ۱۸/۰۸/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۱۲,۴۲۰,۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۶,۲۱۰,۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۳,۱۳۰,۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱,۷۵۰,۰۰۰

قیمت روز سکه و طلا

چهارشنبه ۱۷/۸/۹۱

قیمت طلا در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۱۴:۲۰:۴۰ چهارشنبه ۱۷/۰۸/۹۱
قیمت اونس جهانی طلا: ۱,۷۲۷
مظنه مثغال طلا: ۵,۴۷۰,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار : ۱,۲۶۲,۸۰۰

seke.s2a.ir
 قیمت فروش سکه در بازار ایران(ریال)-ساعت به روز رسانی:۱۴:۲۰:۴۰ چهارشنبه ۱۷/۰۸/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۱۲,۴۵۰,۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۱۲,۵۸۰,۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۶,۲۰۰,۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۳,۱۵۰,۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱,۷۶۰,۰۰۰

قیمت روز سکه و طلا

شنبه ۱۳/۸/۹۱

با افتخار تنها وبلاگی هستیم که در روز تعطیلی هم اپدیت میشویم.

قیمت طلا در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۱۱:۲۵:۰۰ شنبه ۱۳/۰۸/۹۱
قیمت اونس جهانی طلا: ۱,۶۷۸
مظنه مثغال طلا: ۵,۵۸۵,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار : ۱,۲۸۹,۳۰۰

seke.s2a.ir
 قیمت فروش سکه در بازار ایران(ریال)-ساعت به روز رسانی:۱۱:۲۰:۰۰ شنبه ۱۳/۰۸/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۱۲,۶۲۰,۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۶,۳۰۰,۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۳,۲۰۰,۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱,۸۳۰,۰۰۰

قیمت روز سکه و طلا

تبریک عـــــید سعید غـــــــدیر

خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست

هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست

عید غدیر مبارکضمن تبریک عید سعید غدیر به اطلاع میرسانیم بروز رسانی بعدی قیمت ها در روز یکشنبه هفته اینده انجام خواهد شد.

با تشکر. مدیریت

قیمت روز سکه و طلا

پنجشنبه ۱۱/۸/۹۱

 قیمت طلا در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۰۹:۳۳:۱۵ پنجشنبه ۱۱/۰۸/۹۱
قیمت اونس جهانی طلا: ۱,۷۲۵
مظنه مثغال طلا: ۵,۵۷۲,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار : ۱,۲۸۶,۳۰۰

seke.s2a.ir


 قیمت فروش سکه در بازار ایران(ریال)-ساعت به روز رسانی:۰۹:۳۳:۱۵ پنجشنبه ۱۱/۰۸/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۱۲,۶۱۰,۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۱۲,۶۷۰,۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۶,۳۰۰,۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۳,۲۰۰,۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱,۸۲۰,۰۰۰

قیمت روز سکه و طلا

چهارشنبه ۱۰/۹/۹۱

قیمت طلا در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۱۴:۱۰:۲۵ چهارشنبه ۱۰/۰۸/۹۱
قیمت اونس جهانی طلا: ۱,۷۲۰
مظنه مثغال طلا: ۵,۵۶۵,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار : ۱,۲۸۴,۷۰۰

seke.s2a.ir
قیمت فروش سکه در بازار ایران(ریال)-ساعت به روز رسانی:۱۴:۱۰:۲۵ چهارشنبه ۱۰/۰۸/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۱۲,۵۴۰,۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۱۲,۵۶۰,۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۶,۲۷۰,۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۳,۱۷۰,۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱,۸۰۰,۰۰۰

قیمت روز سکه و طلا

تـــبریــــک عــــــــید ســـعید قـــربان

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

عید شما مبارک باد

.::مدیر وبلاگ::.

rezaya.best@yahoo.com


قیمت روز سکه و طلا

پنج شنبه ۴/۸/۹۱

قیمت طلا در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۰۷:۳۰:۱۰ پنجشنبه ۴/۰۸/۹۱
قیمت اونس جهانی طلا: ۱,۷۰۳
مظنه مثغال طلا: ۵,۶۴۰,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار : ۱,۳۰۲,۰۰۰

seke.s2a.ir
قیمت فروش سکه در بازار ایران(ریال)-ساعت به روز رسانی:۰۷:۳۰:۱۰ پنجشنبه ۴/۰۸/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۶,۴۵۰,۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۳,۳۰۰,۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱,۷۸۰,۰۰۰

قیمت روز سکه و طلا