اصلی‌ترین نگرانی مردم آمریکا

بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ، موضوعات اقتصادی اصلی‌ترین نگرانی‌های مردم آمریکا برای آینده این کشور هستند.

به گزارش ایسنا، در این نظرسنجی که از ۲۰ تا ۲۴ ژوئن انجام گرفت، اقتصاد با ۱۷ درصد اولین نگرانی مردم آمریکا برای آینده این کشور شناخته شد و پس از آن بدهی فدرال با ۱۱ درصد و اشتغال با شش درصد قرار گرفتند.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد با وجود نشانه‌های مثبت احیای اقتصادی آمریکا، موضوعات اقتصادی همچنان بزرگ‌ترین نگرانی مردم برای آینده این کشور هستند.

نگرانی‌های مردم آمریکا برای آینده کشور مشابه نگرانی‌های فعلی آنها هستند. در نظرسنجی جداگانه دیگری که اول تا چهارم ژوئن توسط گالوپ انجام گرفت، مردم آمریکا اظهار کرده بودند که در حال حاضر اقتصاد مهمترین مشکل پیش روی کشور است و پس از آن اشتغال یا بیکاری قرار داشت.

بر اساس گزارش گالوپ، این نگرانی منطبق با دیدگاه اقتصادی بدبینانه مردم آمریکا و همچنین کندی رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نسبتا بالا است.

Tabnak.IR | تابناک

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند