کیش ومات ؛ کامبوزیا مدیرعامل پرسپولیس!

همه اخبار حکایت از انتخاب محمدجعفرکامبوزیا دارند اگرچه واکنش مطبوعات تا نیمروز فردا ممکن است در لغو این تصمیم از پیش گرفته شده موثر باشد

 رییس فدرسیون شطرنج به عنوان مدیرعامل بعدی پرسپولیس برگزیده شده است.

به گزارش گل ، منابع موثق از بدنه وزارت ورزش  و نزدیکان  محمدجعفر کامبوزیا از توافق برای انتخاب وی به عنوان مدیرعامل پرسپولیس خبر می دهند.

این خبر ، به جهت بیگانگی این کارمند وزارت ورزش با بحث فوتبال ، به شدت واکنش برانگیز خواهد بود .البته باید صبر کرد تا اعلام رسمی آن غ بعد از جلسه هیئت مدیره محترم پرسپولیس که ممکن هم هست در غیاب محمد رویانیان برگزار شود.

در این رابطه شایعه ای قوی حکایت از این دارد که ممکن است نزدیکان رئیس جمهور منتخب وارد عمل بشوند و تغییرات در پرسپولیس را به تعویق بیندازند. گفتنی است پس از بلوای انتخابات کمیته المپیک و اصرار وزارت ورزش به برگزاری انتخابات پیش از تغییر دولت ، دولت جدید از وزارت ورزش خواسته این انتخابات تا استقرار کابینه جدید به ریاست حسن روحانی  برگزار نشود . حالا ممکن است دوباره اتفاق در شکلی تازه رقم بخورد . امروز علی دایی سرمربی پرسپولیس از وزیرورزش درخواست کرده صبر کند و تا پایان دوره وزارتش دست به ترکیب پرسپولیس نزند.  

Tabnak.IR | تابناک

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند