شما فیلم‌های کاندیدای مردم را منتشر کنید+فیلم

اگر رسانه‌های دولتی تصمیم خود را گرفته اند که جهت عدالت و انصاف را در مخابره اخبار کاندیداها رعایت نکنند از شما می خواهیم که ویدئوهای کوتاه برنامه‌ها و پیام‌های دکتر محسن رضایی را منتشر کنید.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی متاسفانه شاهد بد اخلاقی‌های رسانه‌ای شدیدی از سوی رسانه‌هایی هستیم که با هزینه بیت المال می بایست بازتاب اخبار و حوادث همه گروه‌ها و جناح‌ها به یک میزان باشند. اما متاسفانه با بخت یافتن برخی از کاندیداهای که از قضا مطلوب نظر مدیران این رسانه ها نیستند در میان مردم و افکار در روزهای پایانی سهم بسیار اندک و نزدیک به صفری در بسیاری از این دست رسانه‌ها دارند.

به گزارش تابناک، آمارها و نظر سنجی‌های مختلف نشان داده است که آرا دکتر محسن رضایی بعد از هر برنامه تلویزیونی رشد چشم‌گیر و قابل توجهی داشته و هر بار که رسانه‌ای به فراگیری و میزان شمول صدا و سیما، تریبون خود را در اختیار ایشان قرار داده و یا آراء، نظرها و برنامه‌های ایشان را در مقایسه با سایر کاندیداها در مناظره‌های تلویزیونی به محکمه نظرخواهی مردم گذاشت، شرایط به سود محسن رضایی چربید. اما گویا این اقبال چندان به مذاق برخی‌ها خوش نیامده و برنامه‎‌های این کاندیدا نه تنها از سوی صدا و سیما که حتی از سوی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های که با هزینه بیت المال اداره می شوند و می بایست بر مدار انصاف تریبون خود به صورت برابر در اختیار کاندیداها قرار دهند بایکوت شده است.

 بنا بر این و نظر به اقبال گسترده مردمی از دکتر محسن رضایی از شما می خواهیم که پیام‌ها و برنامه‌های دکتر محسن رضایی را انتشار دهید. اکنون نوبت به شما رسیده تا در انتشار پیام دکتر محسن رضایی بکوشید.

Tabnak.IR | تابناک

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند