دلنوشته ها

دلنوشته هاReviewed by Modir on May 18Rating:

گاهی با خود فکر میکنم…

آمدنم را گریستم ،

اما آیا ؛

رفتنم را خواهم خندید؟

نمی دانم ؛

اما میدانم که آن را

چگونه بودن و چگونه ماندنم مشخص خواهد کرد …

آری گاهی ساعتها با خود…

  فکر میکنم… فکر میکنم… فکر میکنم…

جملات زیبا گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد