بزن و برقص در تورهای مسافرتی داخلی

به گزارش همراهان نیوز ، چند ماه پیش خبری منتشر شد در رابطه با تورهای مختلط دختر
و پسر که یکسری از افراد سودجو به صورت زیرکانه به اسم تورهای شاد مردم را فریب می
دادند.

برخی از رسانه های در کشور خبر مربوطه به این تور ها را منتشر کردند که در آن چه
اتفاقاتی عجیب و غریب می افتاد که روستاییان زمانی که این اتفاق را می
دیدند!برایشان عجیب بود که آیا اینجا ایران است ؟

با منتشر شدن این خبر در سانه های توقع داشتیم که مسئولین مربوطه بر این تور ها
نظارت داشته باشند که متاسفانه نه اینکه بهتر نشد بلکه خیلی اتفاقات بد تری در
اینده که خبرش را در زیر می خوانید افتاد.

جند روز پیش در یک سایت خبری منتشر شد که محتوای آن درباره دیسکو های مسافرتی بود
که بهتر خودمانی بگوییم بزن به رقص هایی که در برخی از تور ها گردشی انجام می شود
که به صورت از قبل هماهنگ شده این اتفاقات می افتد یا به صورت خودجوش.

گزارشات واصله حاکی از بزن به رقص های در اتوبوس تور های مسافرتی که دختر و پسرها
در آن می رقصند ، جالب این است یک سری از افراد که مخالف این حرکت ها ناپسند بودند
،مردم و حتی مدیریت تور ، با آنها برخورد جدی می کرند که برخی موارد به زد و خورد
منجرب می شد.

جالب این است که این افراد به صورت گروهی در کنار دریا می رقصیدند!، و باعث ناراحتی
مردم می شدند.

طبق برخی از گزارشات، به نکته جالب تری رسیدیم برخی از این تور ها زیر نظر یکی
از سازمان های دولتی است که تا به حالا این اتفاقات به صورت متعدد در انجا
افتاده است .

چرا مسئولین مربوطه هیچ نظارتی بر این تور ها ندارند ، چرا برخی از مسئولین تور های
که زیر نظر سازمان های دولتی هستند با این افراد همکاری می کنند!؟

طبق اخبار گذشته که رسانه های مختلف منتشر کردند این اتفاقات ، نتیجه عدم پیگیری
مسئولین مربوطه است و آنها باید جوابگو باشند.

یاقوت

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند