جملات قشنگ

ممکن است به آرامی راه بروم اما هیچگاه به عقب راه نخوام رفت؛

مگر زمانی که خود را آماده پرش طول ببینم .

کارل لوئیس

منبع : وبلاگ تمنای عشق


جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند