قتل هولناک آمنه دخترجوان جویای کارتوسط زوج جنایتکار در ورامین

زوج جنایتکار که دختر جویای کار را به شیوه هولناکی به قتل رسانده بودند در جلسه
محاکمه به تشریح جنایت خود پرداختند.
نهم دیماه سال ۸۹، ماموران پلیس آگاهی ورامین از کشف جسد دختر جوانی در دو منطقه
قرچک با خبر شدند.

ماموران پس از حضور در محل دریافتند عامل یا عاملان جنایت پس از قتل دختر ناشناس
جسد او را تکه تکه کرده و در دو منطقه شهر رها کردند.

همزمان با کشف جسد، خانواده دخترجوانی به نام آمنه با مراجعه به پلیس از ناپدید
شدن مرموز دخترشان خبردادند. آنها در شکایت خود گفتند: آمنه دیروز برای استخدام
دریک کارگاه ساخت کمربند از خانه خارج شده و دیگر بازنگشت. با بررسی ها پلیسی مشخص
شد جسد کشف شده متعلق به آمنه می باشد. ماموران درادامه به رد یابی آخرین تماس های
مقتول پرداخته و دراین رابطه زن و مرد جوانی به نام علی ومریم را دستگیر کردند.
متهمان در ابتدا منکر قتل شده اما درادامه لب به اعتراف کشوده و به قتل آمنه اقرار
کردند.

با تکمیل تحقیقات پرونده متهمان با صدور کیفر خواست برای محاکمه به شعبه ۷۴
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و زن و مرد جنایت کار پای میز محاکمه قرار
گرفتند.

در ابتدا جلسه دادگاه که به ریاست قاضی اصغر عبد اللهی برگزار شد، خانوم کاکلی
نماینده دادستان با تشریح کیفر خواست گفت: در این پرونده علی متهم به مشارکت در قتل
و مریم متهم به معاونت در قتل می باشد. همچنین متهمان پرونده با اتهاماتی همچون آدم
ربایی، سرقت مقرون به آزار، جنایت بر میت و مباشرت در ضرب و جرح عمدی روبرو هستند.
سپس اولیای دم با حضور در جایگاه برای متهمان تقاضای مجازات قانونی کردند. رئیس
دادگاه با تفهیم اتهام به علی از او خواست به دفاع ازخود بپردازد. متهم نیز با رد
اتهاماتش گفت: مقتول را برای کار به خانه مان دعوت کردیم، بعد از دو ساعت همسرم با
او درگیر شد وبا لیوان دو ضریه به سر آمنه وارد کرد. مریم با داد و فریاد ازمن
خواست که با چاقو مقتول را بزنم، من هم تحت تاثیر حرف های او دو ضربه چاقو به کمر
دختر جوان زدم. بعد از قتل خانه را ترک کردم و وقتی صبح برگشتم همسرم جسد مقتول را
درحمام خانه تکه تکه کرده بود.

مریم نیز در دفاع از خود گفت: وقتی آمنه را به خانه آوردم، شوهرم طلا های او را
دید و وسوسه شد، به همین خاطر دست و پای دختر جوان رابا طناب بست و بعد هم با تهدید
ازمن خواست با لیوان دو ضربه به سر مقتول بزنم. قرار بود آمنه را بی هوش کرده و پس
از سرقت طلا هایش او را در مقابل خانه شان رها کنیم، اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد
که شوهرم اورابا ضربه های کارد کشت.

وی ادامه داد: من با تهدیدهای همسرم مرتکب این جنایت و انتقال جسد به بیرون از
خانه شدم. شوهرم بعد از قتل طلاهای مقتول را ۷۰ هزارتومان فروخت. من چند وقت قبل از
این جنایت از خانه فرار کرده و با علی که تبعه افغانستان بود ازدواج کردم و حالا هم
از اشتباهات خود پشیمانم.

به گزارش مهر،بعد از دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها، دادگاه به صورت غیر
علنی ادامه یافت و با تکمیل تحقیقات قضات ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد.


یاقوت

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند