نتایج هفته بیست و پنجم

جمعه ۹۱/۱۲/۱۸

گازال جناح ۴ – ۰ تربیت بندرعباس

سهیلی جوان قشم – هدف مینا نخل ( هدف میناب حاضر نشد.)

آوای حدید میناب ۰ – ۳ اروند بندرعباس

شنبه ۹۱/۱۲/۱۹

جبل بر شهرو – کشاورز میناب

امید درگهان – زرین دشت لمزان

آرش میناب – ستارگان بستانو

یکشنبه ۹۱/۱۲/۲۰

سیبه کوخرد – استقلال میناب

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند