پیام تبریک

جناب آقای دکتر عبدالله لاوری نیا:

انتصاب مجدد وابقای شایسته جنابعالی  را در سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح تبریک عرض می نمائیم . یقینا تلاش های بی وقفه و نیک اندیشی های جنابعالی در راه توسعه دانشگاه آزاد مرکز جناح، وتوسعه وبهبود فضای فرهنگی جامعه، شهر و منطقه بر هیچ کس پوشیده نیست.  امید است با مدیریت و کاردانی جنابعالی شاهد پیشرفت روز افزون بخش های مختلف  فرهنگی ، زیرساختی وعلمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح باشیم .

 

                                               هیئت مدیره وکانون هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند