اس ام اس های سوالی معمایی عاشقانه

اس ام اس های پرسشی معمایی عاشقانه
آرشیو اس ام اس عاشقانه

میدونی فرق تو با کلاغ چیه؟
کلاغ تو درخت لونه میکنه، اما تو کنج قلبم!

— اس ام اس عاشقانه —

میدونی فرق تو با اشک چیه؟
اشک از چشم میفته ولی تو هیچ وقت از چشم نمیوفتی!

— اس ام اس عاشقانه —

می دونی شباهت قهوه با تو چیه؟؟؟
رقیقه مثل قلبت،خوش رنگ مثل چشمات، تلخ مثل دوریت

— اس ام اس عاشقانه —

میدونی فرق تو با کامیون چیه؟
کامیون بار میبره ولی تو دل میبری!

— اس ام اس عاشقانه —

می دونی فرق تو با پنالتی چیه؟
پنالتی ۵۰ درصد گله اما تو صد درصد گلی!

— اس ام اس عاشقانه —

میدونی فرق تو با ماه چیه؟
ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری!

— اس ام اس عاشقانه —

اگه گفتی فرق تو با جوراب چیه؟
جوراب لنگه داره ولی تو نداری!

— اس ام اس عاشقانه —

می دونی فرق تو با فرقون چیه؟
فرقون گِل می بره ولی تو دل میبری

— اس ام اس عاشقانه —

میدونی فرق تو با ابر چیه؟
از ابر بارون میباره، از تو معرفت!

— اس ام اس عاشقانه —

میدونی فرق تو با باد چیه؟
باد نفس آسمونه ولی تونفس منی!

— اس ام اس عاشقانه —

میدونی فرق تو با روز چیه؟؟؟
روز ۳۰تاش باید جمع بشه تا ماه بشه ولی تو همین جوری ماهی

— اس ام اس عاشقانه —

میدونی فرق تو با راه چیه؟
راه رو باید بری تا به آخرش برسی اما تو خودت آخرشی!

— اس ام اس عاشقانه —

می دونی فرق تو با انار چیه؟
انار هزار دونس ولی تو یه دونه ای!

— اس ام اس عاشقانه —

میدونی فرق تو با عزراییل چیه؟
اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم

نوشته اس ام اس های سوالی معمایی عاشقانه اولین بار در بی کلک پدیدار شد.

بی کلک

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند