قبیله آفریقایی که پاهای عجیبی دارند عکس


پاهای افراد این قبیله که تنها دو انگشت دارد شبیه پاهای شترمرغ است.بیشتر این
افراد قبیله نشین از قبایل آفریقایی در منطقه زیمبابوه و بوتسوانا هستند. 

یاقوت

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند