نتایج بازی های هفته پانزدهم لیگ ممتاز استان هرمزگان

سهیلی جوان جزیره قشم ۳ – سیبه کوخرد ۱

هدف مینانخل میناب ؟ – کشاورز سعید میناب ؟ (بازی به تعویق افتاد)

امید درگهان ؟ – آرش میناب ؟(عدم حضور آرش)

تربیت بندرعباس ۰ – زرین دشت لمزان ۳

اروند بندرعباس ۰ – ستارگان بستانو ۱

گازال جناح ؟ – استقلال میناب ؟ (عدم حضور استقلال)

بازی تیم های آوای حدید میناب وجبل بر شهرو نیز روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۱۰/۲۷برگزار خواهد شد.

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند