عکس: نواب صفوی در نقش نواب صفوی

حسام نواب صفوی در نقش شهید مجتبی نواب صفوی

حسام نواب صفوی در سریال معمای شاه در نقش شهید نواب صفوی ظاهر خواهد شد.

بی کلک

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند