عکس های قدیمی (سری چهارم)

در این سری از تصاویر قدیمی فوتبال جناح سعی شده در حد توان اسامی بازیکنان و بازی های مربوطه نیز ذکر بشه.

با این وجود ممکن است به دلیل قدیمی بودن تصاویر وعدم کیفیت کافی در بعضی از تصاویر، اشتباهی در اسامی ذکر شده رخ داده باشه.

۱۳٫jpg1
۱۶٫jpg1
۸۴٫jpg1
پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند