استتار جالب آنتن‌ها (عکس)

فارس: آنتن‌های مخابراتی نماهای آشنا در شهر های امروزی هستند که اگر
خلاقیت نباشد باید بین نداشتن ارتباطات نوین و نمای زشت آنها یکی را انتخاب
کرد.

تقریبا هر کدام از ما یک تلفن همراه برای خود داریم که شاید مهم‌ترین وسیله
ارتباطی محسوب می‌شود، اما به ازای تلفن‌های همراهی که در شهر در حال گشت
زنی هستند! آنتن‌هایی در گوشه و کنار نصب شده که زیبایی شهر را به هم می‌ریزد
و نمایی زشت از یک درخت فلزی در افق دید ما قرار می‌دهد.

اما از آنجایی که خلاقیت بال دیگر تکنولوژی است، یک عده انسان خوش‌ذوق برای
خلاصی از تصویر این قول‌های آهنی دست به ابتکار جالبی زده‌اند و هر کدام از
این آنتن‌ها را به شکل درخت‌هایی در آورده‌اند که طبیعت را با تکنولوژی
پیوند بزند و نمای محیط زندگی ما را بهتر کند.

یاقوت

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند