پاسخ سرپرست گازال به انتقادات هواداران

با توجه به نظراتی که چند روز اخیر از طرف تعدادی از هواداران و خوانندگان عزیز از عملکرد مسئولین گازال در خصوص جذب بازیکنان و تکمیل مدارک عنوان شده سراغ سرپرست بزرگسالان رفتیم و اوضاع و احوال را از آقای ناصر محمدنیا جویا شدیم:

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند