مصاحبه با بازیکنان،کادر فنی و پیشکسوتان گازال

با توجه به مطالب گذشته مبنی بر اینکه مصاحبه ای با بازیکنان گازال انجام میشود ولی متاسفانه این کار به تاخیر افتاد.انشالله از این پس با بازیکنان گازال و پیشکسوتان فوتبال گازال و جناح مصاحبه انجام خواهد شد.همچنین بعد از هر بازی بزرگسالان در لیگ برتر،با کادر فنی و سرمربی تیم،برای تحلیل بازی مصاحبه انجام میشود.

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند