اس ام اس عاشقانه جدید

اس ام اس عاشقانه جدید

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد. همیشه هستی، همین حوالی …

اس ام اس عاشقانه

دلت را به هر کسی نسپار این روزها برخی ها از سپرده ات هم بهره میخواهند …

مُرده آن است که احساس ندارد … من امّا … مُرده تر َم … احساس دارم … تو را ندارم …

پیامک عاشقانه

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست میدارم …

خدایا از تو چه پنهان کسی را هم قدِ تو دوست دارم …

“شما” گرچه واژه محترمی است ولی ”تو “ شدن لیاقت میخواهد …

جملات عاشقانه

شراب هم به مستی ام حسادت می کند آنگاه که خمار یک لحظه دیدن تو می شوم …

کسی آیا می داند ؟ پس از یاد گرفتن نام تو، پس از “دوستت دارم” به چه می نازد الفبا ؟

حرف تازه ای ندارم فقط خزان در راه است. کلاه بگذار سر خاطراتی که یخ زده اند، شاید یادت بیافتد جیب هایت را وقتی دست هایم مهمانشان بودند …

اندوهی برای من نیست. چون آنکه مرا دوست دارد اگر هزار دلیل برای رفتن باشد رهایم نخواهد کرد او یک دلیل برای ماندن خواهد یافت …

گاهی آدم ناخواسته چقدر دلش لک میزنه واسه پیامکی که نوشته میای آشتی !!!

عشق یعنی : اختیار بدی که نابودت کنند، ولی … ” اعتماد ” کنی که، این کار را نمی کنند …….!

دوست داشتنت گناه باشد یا اشتباه، گناه میکنم تو را حتی به اشتباه …

آنقدر ها هم روی وقار من حساب نکن… قطب زمین هم که باشم تو را که میبینم یخ هایم آب میشود….

دلم اگر برای ِ تو تنگ می شود ببخش ! روزم این گونه، قشنگ می شود …

همه می گویند سخت گیرم! راست می گویند، همین است که انقدر سخت به تو گیر داده ام …

چه زیباست که تو تنها نیاز من باشی و چه عاشقانه است که تو تنها آرزویم باشی و چه رویایی است این لحظه های ناب عاشقی و من و همه زیبایی های عاشقانه و رویایی را فقط با تو حس میکنم …

چه قانون ناعادلانه ای ! برای شروع یک رابطه هر دو طرف باید بخواهند اما برای تمام شدنش همین که یک نفر بخواهد کافیست …

همه ی کارهایت را بخشیدم جز آن تردید آخر هنگام رفتنت که هنوز مرا به برگشتنت امیدوار نگه داشته …

ما به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت …

تو میدانی از مرگ نمترسم، فقط، حیف است، هزار سال بخوابم و خواب تو را نبینم …

میان حرفهایت می نوشتی : زندگی زیباست و من هم زندگی را در تو میدیدم. برو استادی خوبی ها ! به من درس وفا دادی و من هم خوب فهمیدم وفا یعنی : خداحافظ

دلتنگی من تمام نمی شود. همین که فکر کنم من و تودو نفریم دلتنگ تر می شوم برای تو …

تو برو … من هم برای اینکه راحت تربروی می گویم: برو “خیالی نیست“ …اما … کیست که نداند … بی تو تنها چیزی که هست … “خیال توست”

بی کلک

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند