دانلود رمان بار دیگر با او

دانلود رمان بار دیگر با او

دانلود رمان بار دیگر با او اثر فریبا قاسمی

بخشی از رمان بار دیگر با او :

مادر پتو را از روی صورتم کنار کشید و دلسوزانه گفت:
– پاشو عزیزم،الان یک هفته است از خونه بیرون نرفتی،هوای بیرون خیلی خوبه ،پاشو بو بیرون یه هوایی تازه کن.
پتو را روی صورتم کشیدم و نالیدم:
– ولم کن مادر،بگذار با درد خودم بمیرم.
مادر اینبار با عصبانیت پتو را کنار زد و صدای تیزش گوشهایم را پر کرد:
– پاشو،کم چرت و پرت بگو،زده به سرت!فکر میکنی با ماتم گرفتن همه چیز درست میشه!مرد باش.کسی که عاشق میشه باید انتظار چنین چیزهایی رو هم داشته باشه.
– مادر دست از سرم بردار چرا راحتم نمیگذاری؟
– برای این که از روی کم عقلی داری روز های خوب زندگی ات را هدر می دی.
– کدوم روز های خوب،چی میگی مامان؟
مادرم بازویم را گرفت و سعی کرد مرا از جا بلند کند.
– دیگه داری اعصابم رو بهم میریزی،پاشو دیگه!
لینک دانلود رمان بار دیگر با او در سایت زیر :

http://forums.pichak.net/thread5703.html

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند