بازی گازال لغو شد

 

از هفته ششم لیگ ممتاز استان تیم گازال جناح میزبان ستارگان بستانو بود که این دیدار به علت بارش باران و نامطلوب بودن چمن استادیوم گازال بازی لغو و به روز دیگری موکول شد.

درگر بازی های این هفته::

آرش مبناب – کشاورز سعید میناب   دوشنبه

آوای حدید میناب – زرین دشت لمزان  سه شنبه

امید درگهان – تربیت بندر عباس سه شنبه

جبل بر بندر عباس – سیبه کوخرد(به دلیل بارندگی لغو شد)

استقلال میناب – هدف مینا نخل چهار شنبه

 

 

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند