شما هم حواس پرت هستید؟


 

شاید بارها حواس پرتی، به خصوص زمانی که قصد مطالعه و تمرکز حواس داشتید، به
سراغتان آمده باشد. ذهنتان به موضوع و مسائل دیگر منحرف شده است و به هر چیزی و
هرکسی فکر کردید بجر مطالعه کردن.

حواس پرتی یا منشأ ذهنی و درونی دارد و یا دارای منشأ بیرونی و محیطی است. حواس
پرتی؛ یعنی خارج شدن از روند مطالعه یا جریان کاری و فرو رفتن در افکار و تخیلات و
یا اندیشیدن به کار دیگری بجز آنچه که قصد انجام آن را داشتیم. حواس پرتی چیزی نیست
جز تمایل ذاتی ذهن به درگیری و فعالیت.

کهانی معتقد است: ذهن همواره تمایل دارد درگیر و مشغول باشد. بنابراین اگر آنچه
که اکنون انجام می-دهید یا مطالعه می کنید در شما درگیری و مشغولیت ذهنی ایجاد نکند،
فکر شما به مسئله و موضوع دیگر کشیده می شود. ذهن شما شتابان به جایی می رود که خود
را در آنجا مشغول کند و این همان حواس پرتی است. اما اگر در حین انجام کار یا
مطالعه ذهن خود را درگیر و مشغول کنید دیگر لزومی احساس نمی شود که ذهن به جای دیگر
برود و در آنجا درگیر شود.

حواس پرتی درونی و ذهنی شامل درد، رنج، بیماری، بی خوابی، غم و غصه، نگرانی،
گرسنگی و تشنگی، ترس، خشم، شادی و… است. حواس پرتی بیرونی و محیطی؛ به آنچه که در
محیط پیرامون است همچون نور شدید و ضعیف، صداهای ناهنجار، صداهای صوتی و تصویری
اطلاق می شود.

وی یادآور شد: بیشتر حواس پرتی­ها، علل درونی دارند و به طبیعت فرد، ویژگی ها،
حالات روحی و روانی و عادات فردی بستگی دارند. چرا که حواس پرتی بیرونی، آسان تر از
عوامل حواس پرتی درونی برطرف می شود.

اگر حواس پرتی شما ناشی از گرسنگی و تشنگی شدید، بی خوابی ، خستگی، و یا علت یا
علل درونی دیگری باشد تمی توانید تمرکز داشته باشید. بنابراین در آغاز به فکر برطرف
کردن این حواس پرتی های درونی شوید.

کهانی بهترین و مؤثرترین راه برای مقابله با حواس پرتی را نوشتن دانست و افزود:
موضوع و مسئله ای که ذهن شما را درگیر و مشغول کرده را بنویسید تا در وقت مناسب به
آن رسیدگی کنید. اگر ننویسید و بگویید باشد برای بعد، توانایی ذهنی خود را کم کرده
اید. هر چیزی را که در حین مطالعه به خاطرتان می آید و عامل مزاحم تلقی می شود،
گوشه ای یادداشت کنید و بار ذهنی مربوط به آن را تخلیه کنید.

یاقوت

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند