اس ام اس عاشقانه باران – آبان ۹۱

باران برای کسی تکراری نمی شود ، هروقت بیایید ، دوست داشتنی است و تو از جنس بارانی . .
.
S M S L O V E
.
روزهای بارانی ، بیشتر از همیشه ، دلتنگ دلتنگی های آن روزهایت می شوم . . .
.
S M S L O V E
.
باران که می بارد با خودم فکر می کنم که تو را قطره قطره برایم آورده اند . . .
.
S M S L O V E
.
پنجره ی باران خورده ات را باز کن ، چند سطر پس از باران چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده ، دلم برایت تنگ است . . .
.
S M S L O V E
.
دیر باریدی باران ، خیلی دیر . . . من مدتهاست در حجم نبودن کسی خشکیده ام . . .
.
S M S L O V E
.
دلم باران میخواهد و چتری خراب و خیابانی که هیچگاه به خانه ی تو نرسد . . .
.
S M S L O V E
.
من با تو زیر باران نرفته ام اما باران که میبارد دلم برایت تنگ میشود . . .
.
S M S L O V E
.
باران بیاید یا نیاید ، تو باشی یا نباشی ، خاطرت باشد یا نباشد ، من خیس از یاد توام !
.
S M S L O V E
.
دنیای من همه جایش بارانی ست ؛ هر چه کمتر بدانی کمتر خیس خواهی شد . . .

اس ام اس های عاشقانه

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند