اس ام اس عاشقانه زیبا

 

اس ام اس عاشقانه زیبا
آب نریختـــــم که برگردی
آب ریختـــــم تـــا پاک شود
هر چه رد پای توست …..از زنـــدگی ام
 

زیر باران راه می روم
آغشته میشوم به بودن
باران هم طعم لبهای تو را می دهد
 

همیشه یکی هست که درد دلت رو بهش بگی
ولی
وای از اون روزی که همون بشه درد دلت
 

دلِ سبــــــزم را گـره زد …… و رفت تا بـــــــه آرزوهـــایش برسـد
من فقط یک واسطه بودم
دل را خدا داد و تو هم بردی
 

از خوبان بیشتر میترسم
روزی تو
خوب من بودی
 

خریدار ندارد
دلی کـــه برایت ” لک ” زدہ است
 

سـرم درد مـیـکـنـد بـرای عـاشـقـی . . .بـا طـعـم ِ تـ ـو
 

عــاشقــانه هــایی که برایتــــ مینویسم
مثل آن چــای هایی هستند کــه خــورده نمیشونـد
یــخ میــکنند و بــاید دور ریخت
فنجانتــــ را بده دوبـــاره پر کنمـــــ
من زیاد اهل چای نیستم
مرا به یک آغوش گـــ ـــ ـــرم میهمان کن
 

دل من
پشت سرت
کاسه آبی شد و ریخت
کی شود
پیش روی تو
اسپند شوم؟!؟
 

گــــــــر تو بخواهی
دور می ایســـــتم
چون آخرین چـــــــراغ خیابان
امـــــــــــا روشـــــــــن

اس ام اس عاشقانه|اس ام اس جدید عاشقانه|پیامک عاشقانه|اس ام اس ۹۲

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند