اس ام اس های عاشقانه بخش ۴۴۴

شبها اتاقم ماه ندارد ، چشمانت را قرض می دهی تا صبح ؟

.
S M S L O V E
.

اگر گدا یاد پادشاه نکند پادشاه چه داند گدایی هم هست ، گدای دیدارتم پادشاه

.

S M S L O V E
.

این روزها بدجور به تو آغشته ام ، از صافی ردم کن و ببین که جز تو هیچم نمی ماند

.
S M S L O V E
.

هراس یعنی من باشم ، تو باشی و حرفی برای گفتن نباشد

.
S M S L O V E
.

این موهبت الهی ست صبح چشم بگشایی و یادت بیاید دوستی داری آبی تر از آسمان ،زلالتر از شبنم و روشنتر از صبح

.
S M S L O V E
.

من تو را به دلم قول داده ام ، نگذار بدقول شوم !

.
S M S L O V E
.

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند رنگ عوض میکنند
با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است

.
S M S L O V E
.

میگویند دلتنگت نباشم ، خدای من ! انگار به آب میگویند خیس نباش !

اس ام اس های عاشقانه

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند