جملات زیبا دوره آخرالزمان

گیله مرد میگفت : وارد دوره ی آخر الزمان شدیم و دوره ، دوره ی الک شدنه

وای بر ما ؛ اگر خودمون رو از باد و هوای نفس پر کرده باشیم …

اگر  از این الکها  رد نشویم ؛ به یقین رد می شویم …

و به یاد داشته باشیم : اینجا هیچکس الکی الکی از هیچ الکی رد نمی شود …

ایمان می خواهد …

منبع یکـ گیله مرد

 


جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند