اس ام اس عاشقانه و تنهایی آبان ۹۱

کبوتر با کبوتر باز تنهاست…
.
S M S L O V E
.
نمی دانم چه مرضیست دوست داشتن …همین که پای کسی به دنیایت باز می شود پایت از این دنیا بریده می شود …
.
S M S L O V E
.
خدا را دوست دارم…حافظ را هم…ولی خداحافظ را نه!
.
S M S L O V E
.
دیشب قصه ات را برای کسی میگفتم ؛ باز دوباره عاشقت شدم…
.
S M S L O V E
.
آهای ایوب  کجایی که برایت از صبر بگویم…
.
S M S L O V E
.
روزی اگر نبودم تنها آرزوی ساده ام این است که زیر لب بگویی: یادش بخیر
.
S M S L O V E
.
یک روز من سکوت خواهم کرد و تو آن روز ، برای اولین بار   مفهوم “دیر شدن ” را خواهی فهمید

اس ام اس های عاشقانه

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند