اس ام اس های عاشقانه بخش ۴۳۸

در عجبم! راننده نیستم! اما هرکس به من می رسد مسافر است …

.

.

.

ایـن روزهـا اگـه کسی گفت: ”من عـــاشـقـتـم”… بـپـرس: تــــا سـاعـت چنـد….؟

.

.

.

بعد از تو جواب همه ی دوستت دارم ها  “ممنون” شد!

.

.

.

خاطرم نیست دقیقا از کی کلاغ شدم، که آخر همه قصه های زندگی ام، نرسیدن است

.

.

.

دریچه ها را بستند و پل ها را شکستند و عشق را در دره های فراموشی به خاک سپردند.

.

.

.

من خیلی “با احساسم” ولی یادت نره ؛ تنفرم یه حسه … ! 

.

.

.

عشق با جمله : “تو با بقیه فرق داری ” شروع میشه

و به جمله ” تو هم مثل بقیه ای” ختم میشه !

اس ام اس های عاشقانه

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند