اس ام اس و جملات فلسفی

اس ام اس و جملات فلسفی

همانطور که دیگر شلوار پاره نشانه فقر نیست! سکوت هم نشانه ی رضایت نیست…

گرفتن تصمیم آسان و اجرای آن سخت است و زندگی، مجموعه همین سختی ها و آسانی هاست. ولتر

انتقاد هم مانند باران، باید آنقدر نرم باشد تا بدون خراب کردن ریشه های آن فرد موجب رشد او شود …

مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است …

عشق مثل عبادت کردن می مونه. بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی …

(اس ام اس حسادت)

خاموش کردن شمع فردی دیگر باعث نخواهد شد که شمع شما درخشانتر نور افشانی کند …

نعره هیچ شیری خانه های چوبی را خراب نمیکند. من از سکوت موریانه میترسم …

پیامک فلسفی

هرگز از سمت جلو به یک گاو، از سمت عقب به یک اسب و از هیچ سمتی به یک احمق نزدیک نشوید …

تونل ها به ما آموختند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست …

جملات قصار جدید

بخشش کنید اما نگذارید از شما سو استفاده شود، عشق بورزید اما نگذارید با قلبتان بد رفتاری شود، اعتماد کنید اما ساده و زود باور نباشید …

بهترین راه برای اینکه یک “قانون بد” لغو شود استمرار زیاد به اجرای آن قانون است …

اس ام اس و پیامک فلسفی

هیچگاه به قدرت واقعی خود پی نخواهید برد، مگر اینکه قوی بودن ٬ تنها گزینه باقی مانده برای شما باشد …

یک رابطه خوب زمانی است که کسی پذیرای گذشته، پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد …

جملات کوتاه آموزنده

جایی نمانید که مجبور باشند شما را تحمل کنند. جایی بروید که بودنتان را جشن بگیرند …

اکثر مردم گوش میدهند، نه برای فهمیدن بلکه گوش میدهند برای جواب دادن …

اس ام اس آموزنده

گدای عشق نباشید، بخشنده عشق باشید، انسانهای زیبا همیشه خوب نیستند، انسان های خوب همیشه زیبایند …

دردناکترین خداحافضی ها آنهایی هستند که هرگز نه گفته شدند و نه توضیح داده شدند …

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکسانند

متن های زیبا و آموزنده

غیر ممکن کلمه ای است که فقط در فرهنگ لغت احمق یافت می شود …

(ناپلئون بناپارت)

این را به خاطر داشته باشید؛ برای اینکه کسی را دوست داشته باشید و به او احترام بگذارید نیازی نیست با او هم عقیده باشید …

جملات مثبت و فلسفی

وقتتان را صرف کسانی کنید که شما را در همه حال دوست دارند، آنرا بیهوده تلف افرادی که فقط هرگاه منفعتشان میطلبد دوستتان دارند ٬ نکنید …

غرور گفت “غیر ممکن است”

تجربه گفت “خطرناک است”

عقل گفت “بیهوده است”

دل زمزمه کرد ” امتحانش کن”

اس ام اس امیدواری

نگران آنچه که دیگران پشت سر شما میگویند نباشید، آنها کسانی هستند که به جای یافتن کاستی های زندگی خودشان مشغول یافتن کاستی های شما هستند …

اگر کار دیروز به نظرتان بزرگ می رسد، معلوم میشود امروز کار مهمی انجام نداده اید …

اشتباه اصلی ما در زندگی
هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم، بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم

بی کلک

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند