ارثیه فامیلی

با گیله مرد در حال قدم زدن بودیم که به ناگهان گفت : دوست من ،

کاش به یاد داشته باشیم که : مادر به ارث نمیرثه !

چشمام چهارتا شد و نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم !؟!

گفتم چی ؟ مادر به ارث نمیرثه ؟!؟

با لبخند تلخی گفت : بله … مادر یک شخصیت و یک هویت و یک انسانه ؛ نه یک شئ.

همه قبول داریم که مرگ هم مثل تولد یک امر طبیعیه و چه دلمون بخواد و چه نخواد برای خودمون یا بهترین عزیزانمون هم رخ میده ! حقیقتی تلخ ! و پدر هم از این قاعده مستثنی نیست …

پس از مرگ پدر فکر میکنم علاوه بر اموال پدر ، مادر هم جزئی از ارثیه بحساب میاد و باید تا آخر عمر تک و تنها زندگی کنه و اگر خواستگاری براش پیدا شد با مخالفت شدید فرزندان مواجه میشه …

متوجه منظورش شدم وقتی داستان زن بیوه ای رو شنیدم که پس از مرگ شوهرش بچه هاش رو با چنگ و دندون بزرگ کرده بود و به سامون رسونده بود ولی حالا که تمام بچه هاش ازدواج کرده بودند براش خواستگاری پیدا شده بود و مخالفت بچه هاش تا اونجا پیش رفت که با مادر تهدید قطع رابطه کردند و مادر بینوا با اینکه مرد مناسبی براش پیدا شده بود از روی اکراه جواب منفی داده بود .

تنهایی برای هر آدمی  بدترین درد دنیاست ، ولی انگار مادر بینوا آدم نیست !

باید به یاد داشته باشیم که مادر گناه نکرده که ما رو به دنیا آورده ، قاتق نونش که نبودیم لطفا قاتل جونش نشیم … با تنهایی اجباری او را ذره ذره و یک عمر شکنجه نکنیم .

بیایید حلال خدا را حرام اعلام نکنیم !

مادر، ما را برای خودش مصادره نکرد ، خوبی اش را با بدی پاسخ ندهیم .

تمام

دارم به این فکر میکنم که باید به همسرم حرفی رو بزنم … حرفی با این مضمون که اگر زودتر کوچ کردم ، وفاداری رو در یک عمر تنهایی و شکنجه کردن خودش نبینه !

جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند