اس ام اس ماه رمضان ۹۲

 

اس ام اس ماه رمضان ۹۲

 گنجینه ی نورانی قرآن رمضان است / آرامش دلهای پریشان رمضان است
مجموعه ی گلهاست شب وروز عزیزش / یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

اندکی صبر … “زولبیا بامیه ” نزدیک است !

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

روزه ، تمرین کلاس زندگی / درس ایثار و خلوص و بندگی
روزه ، زنجیر هوا گسستن است / دیو و بت های درون بشکستن است
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

آمد آن ماهی که نامش رمضان است / معده از آمدنش شدیدا نگران است !

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

رمضان آمد و روان بگذشت / بود ماهی به یک زمان بگذشت
شب قدری به عارفان بنمود / این معانی از آن بیان بگذشت

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن
راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان
التماس دعا

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

ماه در خودنگری و خودکاوشی / لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی
درک مسکین از دل و جان کردن است / زندگی همچون فقیران کردن است

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

حکمت روزه داشتـن بگـذار / باز هم گفته و شنیده شود
صبرت آمــوزد و تسلط نفـس / و ز تو شیطان تو رمیده شود

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

●.●●..●● بقیه ی اس ام اس ها در ادامه ی مطلب ●.●●..●●

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا / مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا
از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید / که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

رمضان مى رود و مى بَرد از کف ما / آن که سى روز صفا یافت از او محفل ما
رمضان رفت و دریغا که به امضا نرسد / طاعتِ ناقصِ ما ، روزه ناقابل ما

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

آمدیم از سفر دور و دراز رمضان / پی نبردیم به زیبایی راز رمضان
هر چه جان بود سپردیم به آواز خدا / هر چه دل بود شکستیم به ساز رمضان

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

رمضان گذشت از من چه کنم که بینوایم / دل من ز حبّ دنیا نگذشت ای خدایم
تبعات هر گناهم شده بود سدّ راهم / تو به من عطا نمودی که نباشد ادعایم

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

صبح با باده شعبان و رجب آمده بود / آن که دیروز مرا داد جواز رمضان
شام آخر شد و با گریه نشستم به وداع / خواب دیدم نرسیدم به نماز رمضان .

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

کم کم غروب ماه خدا نزدیک می شود / صد حیف از این بساط که برچیده می شود
در این بهار رحمت و غفران و مغفرت / خوشبخت آنکسی است که بخشیده می شود

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

بـر هــر نفست اشاره دارد رمضان / بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان
در ظلمت بیکرانه ی شبهامان / دریا دریا ستاره دارد رمضان
ماه ضیافت الهی مبارک

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

 

اس ام اس ماه رمضان ۹۲

 گنجینه ی نورانی قرآن رمضان است / آرامش دلهای پریشان رمضان است
مجموعه ی گلهاست شب وروز عزیزش / یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

اندکی صبر … “زولبیا بامیه ” نزدیک است !

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

روزه ، تمرین کلاس زندگی / درس ایثار و خلوص و بندگی
روزه ، زنجیر هوا گسستن است / دیو و بت های درون بشکستن است
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

آمد آن ماهی که نامش رمضان است / معده از آمدنش شدیدا نگران است !

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

رمضان آمد و روان بگذشت / بود ماهی به یک زمان بگذشت
شب قدری به عارفان بنمود / این معانی از آن بیان بگذشت

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن
راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان
التماس دعا

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

ماه در خودنگری و خودکاوشی / لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی
درک مسکین از دل و جان کردن است / زندگی همچون فقیران کردن است

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

حکمت روزه داشتـن بگـذار / باز هم گفته و شنیده شود
صبرت آمــوزد و تسلط نفـس / و ز تو شیطان تو رمیده شود

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

●.●●..●● بقیه ی اس ام اس ها در ادامه ی مطلب ●.●●..●●

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا / مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا
از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید / که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

رمضان مى رود و مى بَرد از کف ما / آن که سى روز صفا یافت از او محفل ما
رمضان رفت و دریغا که به امضا نرسد / طاعتِ ناقصِ ما ، روزه ناقابل ما

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

آمدیم از سفر دور و دراز رمضان / پی نبردیم به زیبایی راز رمضان
هر چه جان بود سپردیم به آواز خدا / هر چه دل بود شکستیم به ساز رمضان

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

رمضان گذشت از من چه کنم که بینوایم / دل من ز حبّ دنیا نگذشت ای خدایم
تبعات هر گناهم شده بود سدّ راهم / تو به من عطا نمودی که نباشد ادعایم

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

صبح با باده شعبان و رجب آمده بود / آن که دیروز مرا داد جواز رمضان
شام آخر شد و با گریه نشستم به وداع / خواب دیدم نرسیدم به نماز رمضان .

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

کم کم غروب ماه خدا نزدیک می شود / صد حیف از این بساط که برچیده می شود
در این بهار رحمت و غفران و مغفرت / خوشبخت آنکسی است که بخشیده می شود

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

بـر هــر نفست اشاره دارد رمضان / بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان
در ظلمت بیکرانه ی شبهامان / دریا دریا ستاره دارد رمضان
ماه ضیافت الهی مبارک

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

این دهان بستی دهانی باز شد / کو خورنده‌ی لقمه های راز شد
لب فـروبند از طعام و از شراب / سوی خـوان آسمانی کن شتاب
ماه ضیافت الهی بر شما مبارک

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

ماه صیام، ماه خداوند ذوالعطی است / ماه وفور فیض و کرامات کبریاست
ماه صعود روح به اوج فضیلت است / ماه نزول مائده رحمت خداست

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

باز آى و دل تنـگ مرا مونس جان بـاش / وین سوخته را محـرم اســرار نهان بـاش
زان باده که در میکده عشق فروشند / ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

سفره ی ذکر تو بر سجاده ی نماز باز شد
گویی به خدا بوی عطر علی همه جا رنگ گرفت

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

مغرب آفتاب عمر علی  /  مشرق ماهتاب قرآن است
در چنین مه که انس و جان یارب /  بر سر سفره تو مهمـان است

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

قُل قُل گرم سماور در اتاق / می‌برد من را به عصر کوزه‌ها
می‌برد تا لحظه‌ی افطارها / می‌برد من را به ماه روزه‌ها
آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

بـاز هـوای سحرم آرزوست / خلوت و مـژگان تـرم آرزوست
شکوه ی غربت نبرم این زمـان / دست تو و روی تو ام آرزوست

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

امام صادق علیه السلام فرمود:
خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

ما فردا شب واسه افطار میایم خونتون
(ستادایجاد رعب و وحشت درماه رمضان) !

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

ای کسانیکه روزه نمیگیرید…….حداقل افطار کنید….. !
چون از قدیم گویند کار را آن کرد که تمام کرد !

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

هرچند که روزه است حاجی رمضان / تا خرخره می خورد حقوق دگران
یک ذره غبار اگر رود توی گلوش / از بابت روزه می شود دل نگران !

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

در خانه ما ز خوردنی چیزی نیست
ای روزه میا وگرنه خواهم خوردت !

*********** اس ام اس ماه رمضان ۹۲************

چون ندارم چیز بهر خوردنم / ماه روزه ،روزه خواری می کنم
چون به پایان می رسد ماه صیام / از فراقش آه و زاری می کنم !

اس ام اس عاشقانه

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند