نجواها

خدایا ما را ببخش ؛

که اگر درد دلی هم داشتیم …

از پر خوردن بوده ، نه از غم مردم خوردن !

خدایا ما را ببخش اگر گاهی فراموش میکنیم بنی آدمیم …

خدایا ما را ببخش و از دردِ بی دردی نجات ده …

 

 

 

 

«ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه وقنا عذاب النار»

 

 

 

منبع یکـ گیله مرد


جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند