اس ام اس عاشقانه

گفتی محبت کن برو ، باشد خدا حافظ ولی / رفتم که تو باور کنی دارم محبت میکنم ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

کاش میدانستم چشمانت چه زمان خواهد یافت ، که “نگاه ، زاده علاقه است” ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

تمام آسمان من خلاصه در دو چشم توست ، مراقبشان باش ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق ز دستم برود ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

هر جا تو باشی دل من همون جاست / حتی اگه فاصلمون یه دنیاست ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اشک نشان دل شکستگی ، سکوت نشان تنهائی و لبخند نشان مهر

و اس ام اس نشان یاد توست ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

دوست داشتن تو ، مثل خود نفس کشیدن است ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

وقتی که با نمکی ، خیلی تکی !

منم دوست دارم ، با هر کلکی !!

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

پایان حکایتم شنیدنی است ، من عاشق او بودم و او عاشق او ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

ما به لطف هر رفیقی دلخوشیم / هر رفیقی را نبینیم نا خوشیم ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اگر عاشقی رسواگری باشد ، خواهم که در عالم رسواترین رسوا شوم ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

نه بلبل خواهد ز بوستان ها جدائی / نه گل دارد خیال بی وفائی

ولیکن چرخش چرخ ستمگر / زند بر هم رسوم آشنائی ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

دفتر بغض مرا باز کنید که دلگیرم / حدیث غم مرا بخوانید که از گریه سرازیرم ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

دوست دارم دوستم تو باشی / مریض باشم پرستارم تو باشی !

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

زندگی اگر هزار بار دیگر بود …

بار دیگر تو ، بار دیگر تو ، بار دیگر تو ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

بگذار بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

هر کس درد جدائی چشیده باشد / داند که سخت باشد قطع امیدوارن ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سایه ها محصول پشت کردن دیوار ها به آفتابند ، گستاخی دیوارها

را تقلید نکنیم تا آفتابی بمانیم ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

تا کجای قصه باید ز دلتنگی نوشت ؟ / تا به کی بازیچه بودن توی دست سرنوشت

تا به کی با ضربه های درد باید رام شد / یا فقط با گریه های بی قرار آرام شد

بهر دیدار محبت تا به کی در انتظار / خسته از این زندگی با غصه های بی شمار ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

امشب شب آخریه که مزاحم دلت شدم / خورشید فردا مال تو ببخش که عاشقت شدم ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

بر درت میآمدم هر شب مرا وا میزدی / گفتمت نا مهربانی دم ز حاشا میزدی

دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تا سحر / کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدی ****

به لبخندی مرا از غم رها کن / مرا از بی کسی هایم جدا کن

اگر مردن سزای عاشقان است / برای مردنم هر شب دعا کن ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

عشق یعنی سکوت دو نگاه / خنده ات از عشق لبریز ، اما بی صدا ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

یاد بادا که دلم مشتاق دیدار تو بود / روز و شب در طلب و هر لحظه بیدار تو بود

دیدگانم را چه دانی که دگر سوئی نیست / به فدایت ، که آن هم گرفتار تو بود ****

ادامه در لینک زیر

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

من نه آنه بودم که آسان رفتم اندر دام عشق / آفرین بر فرط استادی آن صیاد باد ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

تو دریا بودی و من قایقی خرد / که هرجا خواست امواجت مرا برد

دلم پارو زن بیچاره ای بود / که در امواج عشقت یک شبی مرد ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

دیدار شما آرزوی ماست !

(روابط عمومی چشمان بی قرار ! )

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

در دلی ، هر چند دوری ار نظر / خوش تر آن روزی که باز آیی ز در

با تو ما را خوش ترین دیدار باد / هر کجا هستی خدایت یار باد ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

روی باغ شانه هایت هر وقت اندوهی نشست / در حمل بار غصه ات با شوق شرکت میکنم ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

وقتی قلبت کوه آتشفشان است ، چگونه انتظار داری در دستانت گل بروید **** ؟

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

خداوندا تو گفتی که در قلب شکسته خانه داری / شکسته قلب من ، جانا به عهد خود وفا کن ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سوگند به زیبائی چشم هایت و یه ریزش همیشگی اشکهایم که من به خیال تو بودن

نیز قانعم ، خیالت را از من نگیر که خیالت ، مهربان ترین تصویر جهان است ****


دل من در طلب روی تو ای مونس جان / خاک راهیست که در دست نسیم افتاده است ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

تو طراوت بهاران ، تو سخاوت زمینی / در کرانه های قلبم ، بهترین ، تو بهترینی ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

غربت آن است که بدانند کجایی نگیرند خبرت / دوست آن است که ندانند کجایی بگیرند خبرت ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

دوست شایسته مثل عطر فروشه ، اگه چیزی از عطرش بهت نده ، بوی عطرش بهت میرسه ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

آنکه میگفت  منم بهر تو غم خوار ترین / چه دل آزار ترین شد ، چه دل آزار ترین ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

آتش زدی به تار و پودم ای عشق / بر هستی و بر بود و نبودم ای عشق

سر خورده و بی چاره و خوارم کردی / من با تو مگر چه کرده بودم ای عشق **** ؟

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

تو ای زیبا ترین نیلوفر من ، بخوان غم را تو از چشمان خیسم

بدان این روی زرد از دوری توست ، که سر بیرون زد از خاکستر من ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

دوباره فال حافظ میگیرم ، دوباره توی فالمی

همیشه در خیالتم ، اگر چه بی خیالمی ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

برای آمدنت انتظار کافی نیست / دعا و اشک و دل بی قرار کافی نیست

خودت دعا بکن ای نازنین که برگردی / دعای این همه شب زنده دار کافی نیست ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

ه  ه

مشتاق دیدارت شده بودم ، چشامو فرستادم تا ببینمت !

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اگه یه پاک کن جادوئی داشتی ، کدوم یکی از خصوصیات منو پاک میکردی !!؟

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

نمیدانم پس از مرگم که آید بر مزار من که بنشیند به سوگ من

سیاه چشمی سیاه بر تن کند یا نه ، ترا سوگند به جان دلبرت سوگند

مرا هم یاد کن آن شب که من در زیر خاک سرد تنهایم ****

اس ام اس عاشقانه

آنکه ویران شده از یار مرا میفهمد / آنکه تنها شده بسیار ، مرا میفهمد

چه بگویم که چنان از تو فرو ریخته ام / که فقط ریزش آوار مرا میفهمد ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

از پاسخ من معلمان آشفتند / از دهانشان هر چه در آمد گفتند

اما به خدا هنوز من معتقدم / از جاذبه تو ، سیب ها میافتند ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

به نام خدائی که هستی را با مرگ ، دوستی را یک رنگ

زندگی را با رنگ ، عشق را رنگارنگ ، رنگین کمان را هفت رنگ

شاپرک را صد رنگ ، و مرا دلتنگ تو آفرید ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

هر دو چشمان تو دنیای من است ، گر نمیبینم تو را ، یادت نگهدار من است ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

ندارم لحظه ای از تو رهائی / امان از عشق و این رهائی

تمام ترس من ناگفته پیداست / مبادا بین ما افتد جدائی ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

چشمانت را ورق بزن ، شاید در گوشه ای از آن مرا به یادگار کشیده باشی اس ام اس عاشقانه  اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

تو را در قلب شعرم میگذارم / به نام عشق آن را مینگارم

تمام حرف من در شعر این بود / تو را تا بی نهایت دوست دارم ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

تنها صدای قلب تو حرمت خونه منه / کاشکی بدونی خواستنت به قیمت جون منه ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

در مرام ما اسیران عاشقی رسمی ندارد

دوستی را میپرستیم چون که پایانی ندارد ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

۲تا صدا هست که خیلی دوستشون دارم

۱٫صدای تو وقتی که هستی

۲٫صدای اس ام اس تو وقتی که نیستی

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

نه پای رفتنم اکنون ، نه بال پرواز است

از این چه سود که بر من ، در قفس باز است ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن / با مردم بی درد ندانی که چه درد است ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

نمیدانم از دلتنگی عاشقترم یا از عاشقی دلتنگ تر

فقط میدانم در آغوش منی ، بی آنکه باشی

و رفتی ، بی آنکه نباشی ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

بی تو هر شب عاشقی بارانی ام / لاله پژمرده و زندانی ام

بی تو در کنج همه دلواپسی / بی تو من آغاز یک ویرانی ام ****

پت ! پت ! پت ! پت ! پت !

پت ! پت ! پت ! پت!

پت ! پت ! پت !

پت ! پت !

این صدای موتور قلب منه که از دوریت ، به پت پت افتاده !!!

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

 نهادم به دلت عاشقانه ، دانه عشق / امیدوارم از آن سر زند جوانه عشق ****

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اشتباهی که همه عمر پشیمانم کرد / اعتمادی بود که بر هر کس من میکردم

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

کبوتر های قلبم را به سویت میپرانم ، شاید از تو آیین محبت بیاموزند ****

سایت اس ام اس عاشقانه|اس ام اس|اس ام اس جدید|اس ام اس عاشقانه

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند