شماره معکوس لیگ جوانان استان و اخبار جوانان گازال

پس از یکماه تأخیر بلأخره تاریخ آغاز لیگ جوانان استان اعلام شد. قرار شده از چهارم مهرماه این بازیها شروع شود.
جوانان گازال که دوران آماده سازی جهت شرکت در این مسابقات را طی کرده و الأن به روزهای خوبش باید نزدیک شده باشد اما امروزها با مشکلات فراوانی مواجه است.
از یکطرف تعدادی از بازیکنان این تیم به تازگی از مصدومیت رهاشده و خطر بازگشت مصدومیت تهدیدشان می کند و از طرف دیگر شش تا هفت بازیکن این تیم در حال حاضر کاملاً خانه نشین شده اند.
استوار ، شرفی، عالی، واحدیان، حسینی و خلاصه تا دلتان بخواهد این تیم مصدوم دارد. امیدواریم این مصدومها خوب شوند و جوانان به روزهای اوجشان برگردند

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند