برگزاری دیدار تدارکاتی( جوانان گازال -جوانان فجرسپاسی شیراز)

این بازی دوستانه که قرار بود در ورزشگاه گازال برگزار شود به دلیل وضعیت نامطلوب چمن ورزشگاه گازال انجام نشد. با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری بازیهای جوانان در لیگ  برتر جوانان استان و لزوم برگزاری دیدارهای تدارکاتی برای این تیم تصمیم گرفته شد تا این بازی در شیراز و در زمین فجر برگزار شود. این بازی روز پنجشنبه ۳۰/۶/۹۱ رأس ساعت ۱۱صبح در ورزشگاه فجر برگزار خواهد شد.

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند