جدیدترین اس ام اس های عاشقانه ۲۰۱۲

مثل تقدیر پرستوی سراسیمه ی عشق / پشت دیوار دلم از همه محبوبتری .
 
.

S M S L O V E

.

رنج دوری ، یاد یاران کار ماست / یک پیامک حکم یک دیدار ماست .
.

S M S L O V E

.

وقتی به آسمان نگاه میکنم خوشحال میشم چون با وجود فاصله ها ، زیر یک آسمونیم

.

S M S L O V E

.

آدمها را دوست دارم ، همانهایی که بدی هیچکس را باور ندارند ، همانهایی که برای همه لبخند دارند ، همانهایی که بوی ناب انسانیت میدهند ، و من باور دارم که تو از همانهایی

.

S M S L O V E

.

هر روز این عشق یک طرفه را طی میکنم ، یکبار تو هم گامی بدین سو بردار ، نترس ، جریمه اش با من !

.

S M S L O V E

.


گروه خونی ام “تو” ی مثبت است !

.

S M S L O V E

.

کوچ پرنده به من آموخت وقتی هوای رابطه سرد است ، باید رفت .

.

S M S L O V E

.


وقتی خداحافظی میکنیم چه انرژی عظیمی می خواهد کنترل اولین قطره ی اشک برای نچکیدن .
 
.

S M S L O V E

.

به بودن ها دیر عادت کن و به نبودن ها زود ، آدمها نبودن را بهتر بلدند .
 
.

S M S L O V E

.

این روزها دلگرمی میخواهم وگرنه چیزی که زیاد است سرگرمی .

اس ام اس های عاشقانه

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند