جملات زیبا ترکیبی

سکوت علامت رضایت است به خاموشی در جواب ابلهان !

*****************

ساده که باشی زود حل میشوی، زحمتشان را کم میکنند میروند سروقت مسائل دیگر! اشکت را پاک کن و بخند ؛ بگذار یک چندمعادله چندمجهولی بی جواب ، عمری بر سرکارشان بگذارد ! خلایق هرچه لایق !

این روزها دل موافقم نیست و مشغله رفیقم شده ، خیلی از نظرات ارسالی بی جواب مونده و به خیلی از وبلاگهایی که دعوتم کردند نتونستم سر بزنم که از همه عذرخواهی میکنم امیدوارم ببخشید و ببخشند.

جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند