اس ام اس عاشقانه

هرکس جای من بود ، می بُرید

اما من هنوز می دوزم ، چشم امید به راه   

اس ام اس عاشقانه

فراموش کردنت کار آسانی است

کافی است دراز بکشم ، چشمهایم را ببندم و نفس نکشم !

اس ام اس عاشقانه

هواشناسی اعلام کرد

 آغوشت برای همیشه

 گرم است !

اس ام اس عاشقانه

از آزمایشگاه عشق میآیم

گروه خونی ام “تو” ی مثبت است !

اس ام اس عاشقانه

تعداد دقیق مژه هایت را میدانم

تعجب نکن ، مگر زندانی کاری جز شمردن میله های زندانش دارد ؟

هزار بار هم از این دنده به آن دنده شوی فایده ندارد !

این تخت خواب “آغوش” کم دارد   

اس ام اس عاشقانه

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید…

روزی که نه صدا اهمیت دارد نه روز   

اس ام اس عاشقانه

کفش هم اگر تنگ باشد زخم میکند ، وای به حال دل من از دوری تو   

سایت اس ام اس عاشقانه|اس ام اس|اس ام اس جدید|اس ام اس عاشقانه

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند