بسیج فوتبال بخش جناح و شهرستان بستک برای سرافرازی نمایندگانشان

گازال جناح و پیام کوخرد دو نماینده شهرستان بستک در لیگ برتر استان هرمزگان هستند. لیگ برتر فوتبال استان در آستانه برگزاری و تیم های شرکت کننده سرگرم تدارک تجهیزات این کارزار سخت .

رقابت گازال و پیام هم برسر جذب بازیکن گرم و دیدنی است و البته اخلاقی و برادرانه…. در این بین باید از تمامی باشگاه های فعال در سطح بخش جناح و شهرستان بستک و مسئولین و دست اندرکاران این باشگاه ها تشکر کرد که با همکاری خود، به این دو تیم در جهت تدارک بهتر و قویتر کمک می کنند. دستشان درد نکند. همه و همه در تکاپوی تجهیز نمایندگانشان برای آبروداری در لیگ برتر فوتبال هرمزگان. مطمئناً موفقیت دو تیم گازال و پیام موفقیت همه فوتبال شهرستان و شکست این دو تیم هم شکست همه فوتبال این شهرستان و بخش جناح است. 

در این میان مسئولین باشگاه گازال از باشگاه های فعال در سطح بخش جناح و شهرستان بستک درخواست کمک کرده اند که بسیاری از این باشگاه ها جواب مثبت داده و دست گازالی ها را گرفته اند. مطمئنیم اگر این دستگیری نباشد موفقیت هم نخواهد بود. دستشان درد نکند…….

باشگاه های یارمند دهتل ، نصر کهتویه، هلال هنگویه و شهاب کنارسیاه در این میان بیشترین کمک را به گازالی ها کرده اند که بدینوسیله از آنها تقدیر و تشکر می گردد.

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند