اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه

 

شاید دیگران در نبودنت “سرم” را گرم کنند، ولی “دلم” را هرگز …

چه زیبا حرف میزنی؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن از زاویه تو … آها دیدم از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع! من و تو!

اینجا جاییست که پشت هر دوستت دارم هم نوشته است ساخت چین!

کوچ پرنده به من آموخت وقتی هوای رابطه سرد است، باید رفت …

کف بینی نکن! دستی که به سویت دراز شده، طالعش تویی!

عشق بازی کار فرهاد است و بس / دل به شیرین داد و دیگر هیچکس

مهر امروزی فریبی بیش نیست / مانده ام حیران که اصل عشق چیست؟

نازنین تر ز تو کَس نیست که یادش بکنم

سر و دل عاشق یک ناز نگاهش بکنم

تا زمین هست و زمان هست بگویم ای دوست

تو عزیزی و عزیزان به فدایش بکنم …

هرکس جای من بود، می بُرید. اما من هنوز می دوزم، چشم امید به راه …

فراموش کردنت کار آسانی است. کافی است دراز بکشم، چشمهایم را ببندم و نفس نکشم!

مهربانی ات را مرزی نیست. یقین دارم فرشته ای  قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده …

خیلی که دلتنگ میشوم به آسمان نگاه میکنم. دلم قرص میشود که تو هم زیر همین سقفی …

هی بی وفا شانه هاین مثل بالش مسافر خانه ای است که سر های زیادی را تکیه گاه بوده است …

کم کم یاد خواهم گرفت با آدمها همانگونه باشم که هستند. همانقدر خوب، گرم، مهربان و همانقدر بد، سرد، تلخ

چو به دست دل سپردم

بخود این گمان نبردم

که نه تاب وصل دارم

نه تحمل جدایی …

هواشناسی اعلام کرد آغوشت برای همیشه گرم است!

از آزمایشگاه عشق میآیم. گروه خونی ام “تو” ی مثبت است!

تعداد دقیق مژه هایت را میدانم تعجب نکن، مگر زندانی کاری جز شمردن میله های زندانش دارد؟

هزار بار هم از این دنده به آن دنده شوی فایده ندارد! این تخت خواب “آغوش” کم دارد …

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید… روزی که نه صدا اهمیت دارد نه روز …

کفش هم اگر تنگ باشد زخم میکند، وای به حال دل من از دوری تو …

بیشتر مواقع پشت جمله “عیب نداره، مهم نیست” یه دل شکسته خوابیده …

رنج دوری، یاد یاران کار ماست / یک پیامک حکم یک دیدار ماست …

خوش به حال فرهاد که تلخ ترین خاطره زندگی اش هم شیرین بود …

 

بی کلک

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند