اس ام اس عاشقانه زیبا

 

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی…. شاید امشب سوزش این دردها را کم کنی … آه باران من سراپای وجودم آتش است .. پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی..

نویسنده: ص.ع

اس ام اس عاشقانه اس ام اس جدید پیامک

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند