جملات زیبا میم مثل من

دیشب در حال تایپ بودم که برچسب حرف میم از روی کیبورد کنده شد و چسبید به انگشتم .

الان هم دقیقن همین اتفاق افتاد.

با تعجب به دکمه های کیبورد نگاه کردم . یعنی از حرف میم زیاد استفاده کرده بودم ؟

یک لحظه از خودخواهی هام حالم بد شد.

خودم . خونم . کلیدم . ماشینم . زنم . بچم . شغلم . پولم . آینده ام .

تا کی مال من و مال من  و تا کی همش من من من .

یک روز بالاخره این برچسب از صفحه کلید زندگی کنده میشه و یک برچسب دیگه روش زده بشه . برچسبی که میم هست ولی میم سابق و میم من نیست …

خداوندا مرا از من رها کن ،

اسیر غفلتم ، هشیارِ خود کن …


جملات زیبا گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند