چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۱

نرخ سکه

فروش خرید
۱۰۸۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ یک گرمی
۱۸۳۵۰۰ ۱۸۰۵۰۰ ربع سکه
۳۵۸۰۰۰ ۳۵۴۰۰۰ نیم سکه 
۷۱۶۵۰۰ ۷۱۱۵۰۰ سکه امامی
۷۲۰۰۰۰ ۷۱۱۰۰۰ سکه بهار آزادی
۱۷۸۰۰۰ ۱۷۷۰۰۰ ربع سکه (زیر ۸۶)
۳۵۶۵۰۰ ۳۵۴۰۰۰ نیم سکه (زیر ۸۶)
۷۱۳۰۰۰ ۷۰۸۰۰۰ سکه امامی (زیر ۸۶)
seke.s2a.ir
نرخ طلا
فروش خرید

۷۱۵۰۰ گرم 
۳۱۶۳۰۰ ۳۱۴۳۰۰ مظنه هر مثقال



قیمت روز سکه و طلا

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند