جملات زیبا کودکی

سلام مادر بزرگ

کاش زنده بودی و میدیدی …

که بالاخره بزرگترین آرزوی دوران کودکی ام برآورده شده است …

بدترین آرزویی را میگویم که یک کودک میتواند آرزو کند :

” بزرگ شدن … “

منبع یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند