مطالعه آنلاین نکاتی کوتاه از لیدار در هیدروگرافی (مهندس حسن فراهانی)

منبع : وبلاگ نقشه برداری جامع و حرفه ای

مطالعه آنلاین نکاتی کوتاه از لیدار در هیدروگرافی

سنجش از دور به وسیله
لیزر را لیدار گویند و تکنیک اندازه گیری عمق آبهای ساحلی و نواحی کم عمق و
ترسیم نقشه های کف و ناهمواریها را بوسیله اسکن با پالسهای لیزری، لیدار
هیدروگرافی گویند. به طور کلی ۶ سیستم کاربردی  (Airborne Lidar
Hydrography) ALHوجود دارد و یکی از پیشرفته ترین و قابل اعتمادترین آنها
(Scanning Hydrographic Operational Airborne Survey) SHOAS است.

استفاده از ALH، از اواسط سال ۱۹۶۰ با بوجود
آمدن لیزر و کاربرد آن در پیدا کردن زیر دریائیها آغاز شد. در سال ۱۹۷۰
اولین سیستمهای لیدار هوایی توسط آمریکا تست شده و همچنین NASA، کانادا و
استرالیا نیز تستهایی در زمینه لیدار انجام دادند.

اصول عملکرد لیدار هیدروگرافی:

مزایای استفاده از لیدار هیدروگرافی:

محدودیتهای استفاده از لیدار هیدروگرافی:

در ادامه مطلب

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند