تصاویر برخورد با مزاحمین مردم و نوامیس در پایتخت

ماموران پلیس پایتخت در ادامه اجرای طرح امنیت محله محور و امنیت اجتماعی طرح تشدید برخورد با مزاحمین نوامیس و ایجاد آلودگی صوتی را به مرحله اجرا گذاشتند.

 

 

 

مجله خبری

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند