پنج شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۱

نرخ سکه

فروش خرید
۱۰۷۰۰۰ ۱۰۴۵۰۰ یک گرمی
۱۸۲۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰ ربع سکه
۳۴۴۰۰۰ ۳۴۱۰۰۰ نیم سکه 
۶۸۸۵۰۰ ۶۸۴۵۰۰ سکه امامی
۶۹۱۰۰۰ ۶۸۴۰۰۰ سکه بهار آزادی
۱۷۱۵۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ربع سکه (زیر ۸۶)
۳۴۳۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰ نیم سکه (زیر ۸۶)
۶۸۶۰۰۰ ۶۸۱۰۰۰ سکه امامی (زیر ۸۶)
نرخ طلا
فروش خرید

۶۸۹۰۰ گرم 
۳۰۴۶۰۰ ۳۰۲۶۰۰ مظنه هر مثقالقیمت روز سکه و طلا

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند