جملات قشنگ

زیبا ترین دریا…

         دریای است که هنوز در آن نرانده ایم

زیباترین کودک….

         هنوز شیرخواره است

زیباترین روز …

         هنوز فرا نرسیده است

و زیباترین سخنی که میخواهم

            با تو گفته باشم…

                  هنوز بر زبانم نیامده است…

  نویسنده :  ناظم حکمت

منبع : وبلاگ آوای دلجملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند